Trajnostna vizijaBeActive združuje ljudi, ki jim je skupna ljubezen do aktivnega življenja, ljubezen do gibanja, ljubezen do sočloveka in ljubezen do narave.⁣

Zavedanje, da imamo možnost vsak dan izkušati darove narave in svobodo, ki nam jo ponuja, nam v ekipi BeActive vzbuja spoštovanje in hvaležnost. Zato je del zgodbe, ki jo sedaj delimo z vami, tudi naša zavezanost trajnostno usmerjenemu delovanju.⁣

Vsi se zavedamo izzivov, ki jih udobno življenje modernega človeka prinaša naravi. Včasih se nam zdijo ti problemi večji od nas in naša dejanja ob tako velikem izzivu nepomembna. Vendar to ne drži.⁣
Z vsakim dnem, z vsakim dejanjem in odločitvijo ustvarjamo trenutno resničnost in prihodnost.⁣
Zavezanost k bolj trajnostnemu načinu življenja tako zajema vsa področja našega delovanja; od hrane, ki jo zaužijemo, izbire prevoznega sredstva, skrbi za nižjo potrošnjo energije, do oblačil, ki jih nosimo. Vsi deli, ki sestavljajo naš vsak dan so tako lahko korak k soustvarjanju boljšega sveta. Nobeno dejanje, nobena odločitev ni nepomembna.⁣

Seveda to ne pomeni, da moramo iz danes na jutri popolnoma spremeniti svoje življenje, dovolj je že zavedanje, da smo pomembni v tem procesu in da zavestno sprejemamo odločitve, ki so bolj prijazne do sočloveka in narave. V tem procesu vam bomo tudi v ekipi BeActive na pomoč s koristnimi blogi in nasveti, kako lahko tudi vi živite življenje, ki v polnosti izkazuje hvaležnost do življenja.⁣

Kako smo pri BeActive zavezani k trajnosti?⁣

- sodelovanje z blagovnimi znamkami, ki so trajnostno in etično naravnane

Pretirana potrošnja pomembno vpliva na prekomerno onesnaževanje, predvsem v modni/tekstilni industriji. Poleg tega, da je tekstilna industrija eden glavnih onesnaževalcev okolja, je v verigi tako imenovane ''hitre mode'' pogosto vključeno izkoriščanje ljudi, ki delajo v slabih, pogosto nevarnih pogojih za prenizko plačo.⁣
V nasprotju z industrijo čim cenejših oblačil, kjer so delavci prepogosto izkoriščani, poznamo tako imenovano etično modo. Etična moda se zavezuje k temu, v nobenem delu dobavne verige ne pride do izkoriščanja.

- ozaveščanje ljudi o pomembnosti trajnostnega načina življenja

Na BeActive blogih in objava boste informirani o trajnostnem načinu življenja. S posebnimi namigi in izkušnjami vam bomo poskušali trajnost približati na način, da jo boste z veseljem vkomponirali v svoj vsakdan.

- nenehni razvoj BeActive k še bolj trajnim rešitvam

Zavedamo se, da vse naše trenutne rešitve niso dokončne in tako trajne, da smo z njimi 100% zadovoljni. Vsak dan se trudimo, da naše procese izboljšujemo in nadgrajujemo. Pri razvoju novih procesov, iskanju novih dobaviteljev, postavljamo vprašanje trajnosti in etičnosti na prvo mesto.